Κορονοϊός: Σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται από τους τεχνικούς ανελκυστήρων

ΟΡΘΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, για την καταπολέμηση του κορονοϊού οι τεχνικοί των ανελκυστήρων χρειάζονται μόνο την βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου τύπου Α όπως το ορίζει ο νόμος.

Το έντυπο μετακίνησης τεχνικού που αναφέρει τις διευθύνσεις που πρέπει να πάει ο τεχνικός, δεν απαιτείται για τα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν επιθυμείτε κάποιο τέτοιο έγγραφο, μπορεί να εκδοθεί από το πρόγραμμα μας.

Συντηρήσεις 

Όσο αφορά τις συντηρήσεις το WinLift μπορεί εύκολα να εκτυπώσει μια σχετική λίστα με τις ανατεθειμένες συντηρήσεις ανά τεχνικό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της καρτέλας “κυκλικής ανάθεσης συντηρήσεων” ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Από την πλευρική στήλη επιλέξτε τον τεχνικό για τον οποίο θέλετε να εκτυπώσετε την λίστα με τις συντηρήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει.
  • Επιλέξτε το κουμπί με το σύμβολο της εκτύπωσης κάτω αριστερά και έπειτα το κουμπί τις εκτύπωσης κάτω από τις συγκεντρωτικές εκτυπώσεις.
  • Τέλος στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης πατήστε δεξί κλικ μέσα της και επιλέξτε “print” (εκτύπωση)

Βλάβες – Άλλες εργασίες

Όσο αφορά τις βλάβες και τις άλλες εργασίες, το έντυπο για αυτήν την περίπτωση μπορεί να εκτυπωθεί από την καρτέλα της βλάβης ή της εργασίας, στο καινούριο κουμπί που προσθέσαμε κάτω δεξιά.

Επιπλέον στην διαχείριση άλλων εργασιών που αφορούν μπορείτε να επιλέξετε κατευθείαν τις εργασίες που θέλετε από την στήλη “εκτ” και έπειτα με δεξί κλικ μέσα στην στήλη να επιλέξετε “εκτύπωση εντύπου μετακίνησης” χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε μία μία την καρτέλα της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ανοίξετε την διαχείριση άλλων εργασιών μέσα από τα εξής σημεία:

  • Μενού ->Προμηθευτές-> Διαχείριση άλλων εργασιών
  • Μενού ->Πελάτες -> Διαχείριση άλλων εργασιών

Υπογραφή

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστάμε να υπογράψετε και να βάλετε σφραγίδα στο χαρτί αυτό πριν το παραδώσετε στους τεχνικούς σας.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση σας!